Issues/Sake‎ > ‎

Local issues/Plaaslike sake

Place for issues not directly related to the council, such as barking dogs, illegal parking, overgrown plots, etc.
Plek vir sake wat nie direk met die raad verband hou nie, soos blaffende honde,onwettige parkering, oorgroeide persele, ens
Showing 0 items
Date raisedRaised byOwnerPriorityIssueResolution
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Date raisedRaised byOwnerPriorityIssueResolution
Showing 0 items
Comments