Mobilitate‎ > ‎

Mobilitate

What is Mobilitate?
www.mobilitate.co.za is a website where any South African residents can log service issues or complaints in their local area, log crimes, join local communities, causes and projects, and get information about their own community and others. The website is map-based, so you can see in detail where each issue is located, and you can see all the other issues logged in your area.
Mobilitate already has about 5,300 members and 1,700 issues on file. 

Mobilitate enables individuals to join communities on the web. Communities organise, communicate and collaborate on Mobilitate for:
  • 1. effective, transparent and accountable government
  • 2. a safe and crime free South Africa
From getting potholes and streetlights fixed to getting hijackers and thieves behind bars to getting your politicians to work for you – Mobilitate supports all South African citizens in making our country great. 

Wat is Mobilitate? 
www.mobilitate.co.za is 'n webwerf waar enige Suid-Afrikaanse inwoner diensprobleme of klagtes in hulle plaaslike omgewing en misdade, ens aan te meld. Hier kan mense ook by die plaaslike gemeenskappe, aansluit, projekte loots, en inligting kry oor hul eie en ander gemeenskappe. Die webwerf is kaart-gebaseerd, sodat jy kan sien in detail, waar die verskillende knelpunte geleë is, sowel as kennis te neem van al die ander kwessies in jou area. 
Mobilitate het reeds meer as 5300 lede en 1700 items vir aandag op lêer. 

Mobilitate stel individue in staat om by gemeenskappe op die web aan te sluit. Gemeenskappe kan sodoende hulself organiseer en met mekaar saam te werk met behulp van Mobilitate om: 
  1. doeltreffende, deursigtige en verantwoordbare regering daar te stel
  2. 'n veilige en misdaad vrye Suid-Afrika te vermag
Mobilitate ondersteun alle Suid-Afrikaanse burgers in die uitbou van ons groot land. Dit dek herstel van slaggate en straatligte, die vaspen van kapers en diewe tot die forseer van politisie om vir jou te werk. 

Mobilitate in J Bay?
To log an issue you must first login to Mobilitate. You can do this via your Facebook profile, or just register on the site. 
Once logged in, you enter Jeffreys Bay in the search box, and a map of the J Bay area appears, with numbered and coloured circles. The circles represent issues already logged in the area. Using the zoom bar on the right you can expand the map to see individual issues in their location. You can also add your own issues or ideas to the map.
You can also log crimes, join local J Bay communities, setup or join specific causes (there is already a "Jeffreys Bay" cause, or just read local and national news.
For J Bay residents, Mobilitate is an ideal place to record issues such as potholes, leaking water mains, poor service. JBayra will raise the issues on Mobilitate with the relevant council departments on a regular basis.

Mobilitate in Jeffreysbaai? 
Om 'n saak aanhangig te maak moet jy eers aanmeld op Mobilitate. Jy kan dit doen via jou Facebook-profiel, of deur net op die webwerf te registreer. 
Sodra jy ingeteken het, tik jy Jeffreysbaai in die soekkassie, en 'n kaart van die Jeffreysbaai omgewing verskyn. Op die kaart is genommerde en bruin sirkels. Die sirkels verteenwoordig kwessies wat reeds aangeteken in die area. Met behulp van die zoom bar op die regterkant kan jy die kaart uitbrei om individuele kwessies en waar hulle geleë is sien. Jy kan ook jou eie sake of idees op die kaart aanteken. 
Jy kan ook self misdade aanmeld, aansluit by plaaslike Jeffreysbaai gemeenskappe, spesifieke projekte stig of by bestaande projekte aansluit. Daar is reeds 'n "Jeffreysbaai" projek. U kan ook plaaslike en nasionale nuus lees. 
Vir Jeffreysbaai inwoners is Mobilitate is 'n ideale plek om lastige aangeleenthede soos slaggate, hooftoevoer water lekke en swak diens aan te meld. JBayra sal op 'n gereelde basis hierdie aangeleenthede wat rapporteer word op Mobilitate met die betrokke departemente van die munisipaliteit  bespreek.. 

Who is Mobilitate?
The company behind Mobilitate is Kaizania (www.kaizania.co.za). The people are Lionel Bisschoff (CEO), Arrie van der Dussen (Director) and of course the amazing Mobilitate team. 

  

As Kaizania we have been helping and teaching corporations around the world how to be efficient and innovate fast. We believe governments need the same help, but governments are not known for paying attention to their citizens. 

So we decided to change that. Yep, governments are pretty scary beasts, but history shows what citizens can do once they put their minds to it. 

Wie is Mobilitate? 
Die maatskappy agter Mobilitate is Kaizania (www.kaizania.co.za). Die mense aan die stuur is Lionel Bisschoff (CEO), Arrie van der Dussen (Direkteur) en natuurlik die ongelooflike Mobilitate span. 
Kaizania het korporasies wêreldwyd gehelp en onderrig  om doelmatig en innoverend te wees. Ons glo regerings kan ook by ons baat vind, maar daardie instansies is nie eintlik bekend daarvoor dat hulle te veel aandag te gee aan die behoeftes van hul burgers nie. 

Ons besluit om dit te verander. Toegegee, regerings is rigied en verhewe bo hul mense, maar die geskiedenis toon wat burgers kan vermag indien hulle erns het met verandering.

Comments