News/Nuus‎ > ‎

JBRA General Meeting/JBIV Algemene Vergadering

posted Jun 14, 2011, 2:33 AM by JBay RA

  PO Box 1101 Jeffreys Bay

  6330 South Africa

 

  Posbus 1101 Jeffreysbaai

  6330 Suid Afrika

 (:      042 293 1405

 Ê:      0866 532 363

 È:      083 44 11 721

 š:      info@jbayra.com

 ü:      www.jbayra.com

 Bank:  ABSA 1940 420 527

Jeffreys Bay Residents Association / Jeffreysbaai Inwonersvereniging

A General Meeting

 of the

Jeffreys Bay Residents Association

will be held at

10am on Wednesday 15th June 2011

in the

Newton Hall, Goedehoop Street

 

All residents of Jeffreys Bay are welcome to attend.

 

The main speaker at this meeting will be

Dries du Preez of Fountains Estate,

who will tell us about the controversial

new low cost housing development

near Ocean View.

 

The chairman of the JBRA will also provide a brief reportback on the activities of the Association in the past 3 months.

 

There will be ample time for questions and comments from the floor. 

 

Please come along to find out more about what is going on in our beautiful town.

 

'n Algemene Vergadering
  van die
Jeffreysbaai Inwonersvereniging
sal gehou word om
10:00vm op Woensdag 15 Junie 2011
in die
Newton Hall, Goedehoopstraat

Alle inwoners van Jeffreysbaai is welkom om die vergadering by te woon.

Die hoofspreker by hierdie vergadering is
Dries du Preez van Fountains Estate,
wat sal praat
oor die omstrede
nuwe laekoste behuising
langs Ocean View.

Die voorsitter van die JBRA sal ook terugvoering gee oor die aktiwiteite van die Vereniging in die afgelope 3 maande.
 
Daar sal genoeg tyd beskikbaar wees vir vrae en kommentaar van die gehoor.
 
Kom woon asseblief die vergadering by om uit te vind oor wat in ons pragtige dorp aangaan .

 

Comments