News/Nuus‎ > ‎

Local Government Municipal Property Rates Amendment Bill 2011

posted Jul 18, 2011, 2:09 AM by JBay RA   [ updated Jul 20, 2011, 8:15 AM ]
Die Minister van Ko-operatiewe Regering en Tradisionele Sake beoog  die wysigings van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, 2004. Die wetsontwerp is tans oop vir openbare kommentaar. Die sluitingsdatum is 22 Julie 2011.
Die doel van hierdie memorandum is om sommige van die meer betekenisvolle veranderinge aan die huidige Wet uit te lig, en om kommentaar te kry van die lede van Veesa ten einde 'n omvattende kommentaar op die voorgestelde wysigings van Veesa aan die Departement Koöperasie Regering en Tradisionele te formuleer. Om meer hieroor te lees klik hier.

The Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs intends introducing amendments to the Municipal Property Rates Act, 2004. The bill is currently open for public comment. The closing date is 22 July 2011.

The purpose of this memorandum is to highlight some of the more significant changes to the current Rates Act and to obtain comments from the members of SAPOA in order to formulate a comprehensive commentary on the proposed amendments from SAPOA to the Department Co-operative Governance and Traditional Affairs. To read more click here.

Comments