News/Nuus‎ > ‎

New Constitution for J Bay Residents Association

posted Feb 25, 2011, 7:14 AM by JBay RA   [ updated Mar 3, 2011, 10:18 PM ]
At the AGM on 22nd February 2011 a modified constitution for the Jeffreys Bay Ratepayers Association was adopted. Amongst other things, the name has been changed to Jeffreys Bay Residents Association, and the membership area is defined as the 4 major suburbs of J Bay, namely Wavecrest, Kabeljous, Central and C Place.

The annual membership fee for the association of R40pa was retained.

Op die jaarvergadering op 22 Februarie 2011 is 'n gewysigde grondwet vir die Jeffreysbaai Belastingbetalers Vereniging aanvaar. Dit sluit in 'n naamsverander na Jeffreysbaai Inwonersvereniging. Die lidmaatskapsgebied is gedefinieer as die 4 groot voorstede van Jeffreysbaai, naamlik Wavecrest, KabeljousSentraal en C-Plek.

Die jaarlikse ledegeld vir die vereniging van R40 was behou.

Comments