News/Nuus‎ > ‎

Residents Fine Municipality for Failures

posted Jul 5, 2011, 8:33 AM by JBay RA   [ updated Jul 20, 2011, 8:22 AM ]
Municipalities fine their residents all the time, whenever their officials catch you doing something they disapprove of. So, why not have residents fine their municipality when THEY do something stupid, like fail to fix potholes, or allow sewage to flow in the streets. Now, on the JBAYRA website under the Opinions/Menings tab, you can record your own fines for the municipality. We can't guarantee they will pay, but at least its on their record next time they try to renew their license.

Click here to try out the new form, and click here to view the fines raised so far.

Munisipaliteite beboet van hul inwoners gereeld wanneer hul amptenare jou vang dat jy doen iets wat hulle afkeur.  Waarom dan kan die inwoners nie  hul munisipaliteit beboet wanneer hulle iets onnosel doen nie. Dit sluit in die nalaat om slaggate te vul, of die  toelaat dat riool vloei in die strate. Nou kan jy jou eie boetes vir die munisipaliteit se rekening op die webwerf van die JBAYRA aanteken. Ons kan nie waarborg dat hulle dit sal betaal nie, maar die boetes word ten minste op  rekord geplaas vir gebruik wanner hulle die volgende keer hulle tariewe probeer verhoog.

Kliek hier om die nuwe vorm te sien en hier om al die boete tot dusver te sien.
Comments