News/Nuus‎ > ‎

Vergadering verslag - 23 Maart 2011 by Newton Saal

posted Mar 23, 2011, 11:28 PM by JBay RA   [ updated Mar 30, 2011, 3:02 AM ]

Sowat 39 inwoners van Jeffreysbaai het 'n openbare vergadering wat op kort kennisgewing by die Newton-saal op Woensdag 23 Maart op 09:00 gehou is, bygewoon. Die vergadering was oorspronklik deur die Kouga Besigheidsforum (KBF) benoem om aangeleenthede wat betrekking het op Jeffreysbaai besighede te bespreek. Na 'n vergadering tussen die KBF en Jeffreysbaai Inwonersvereniging (JBIV) verlede week, is besluit om 'n vergadering byeen te roep om samewerking tussen die verskillende burgerlike groepe in Jeffreysbaai te bewerkstellig. Die vergadering is op kort kennisgewing geadverteer in Our Times en per e-pos.

Die vergadering is geopen met gebed deur Johann Kleingeld van die KBF. Trevor Watkins van die JBIV het toe voorgestel dat 'n oorkoepelende organisasie gestig moet word. Dit sal bestaan uit verskillende groepe, onder andere inwonersverenigings, besigheidsforums, godsdienstige groepe, ondersteuningsgroepe, liefdadigheidsorganisasies, gemeenskapspolisiëringsforums en buurtwag groepe. 
'n Voorgestelde naam vir so 'n organisasie is Jeffreys Bay Action Group / Jeffreysbaai Aksie Groep - of JAG in kort. Die JBIV sou sy bestaande databasis en webwerf funksies beskikbaar stel vir kommunikasie en samewerking tussen die burgerlike organisasies. Die oogmerk is die verskaffing van 'n gemeenskaplike stem vir Jeffreys Bay inwoners. Hierdie voorstel is eenparig deur die vergadering aanvaar.

In antwoord op 'n vraag van die vloer, het Watkins beklemtoon dat JAG 'n burgerlike organisasie sal wees om die gemeenskap in Jeffreysbaai te verenig. Dit is nie 'n alternatief tot FEKRRA (Federasie van Kouga inwoners- en belastingbetalersverenigings) nie, maar 'n oorkoepelende liggaam vir alle organisasies vervat in die 
groter Kouga streek.

Watkins het voorgestel dat elke organisasie wat lid is van JAG sy spesifieke lede met die JBRA sou registreer. 'n  Verteenwoordiger van die organisasie sou namens sy geregistreerde lede by vergaderings van JAG optree. 
Na 'n bespreking het die vergadering besluit dat hierdie meer tegniese aangeleenthede deur 'n tussentydse komitee uitgewerk moet word.

Die volgende persone ingestem om op te dien ​​op die tussentydse JAG komitee: -
Benny du Preez, Frans van Eeden, Fanie Heystek, Mercia Ungerer, Johan Kleingeld en Trevor Watkins.


Deelnemers is toe gevra om gemeenskapsake wat hulle as belangrik beskou, te identifiseer. JBIV sal hierdie knelpunte oordra aan die Kouga Munisipaliteit. Dit is gedoen deur voorstelle op velle papier teen die mure van die saal te skryf. Elke deelnemer het 3 gompapier kolletjies gebruik om die kwessies wat hulle as die belangrikste beskou aan te toon. Op hierdie wyse is 'n prioriteitslys van sake wat die sienings van die deelnemers weergee, geskep. Hierdie lys is as volg:

Aangeleentheid en Getal stemme

Rioolbehandelingsaanleg                                11


Herwinning / vullisverwydering                         11

Motorwagte / bosslapers                                10

Finansiële ongerymdhede                               10

Salaris en loon koste                                       9

Toerisme                                                         8

Kommunikasie met inwoners                             5

Herstelwerk en onderhoud                                 5

Verlies van die blou vlag status                          4

Sport by Newton Saal                                       3

Straatkinders                                                   3

Water tekort / meter lees                                  3

Karavaan park status                                        3

Instandhouding van strate en sypaadjies            3

Misdaad en veiligheid                                       2

Gestremdes toegang tot geboue                       2

Lae koste behuising ontwikkelingby C Place      1

Pellsrus braai area camping                              0

Toekenning van tenders                                    0

Noorsekloof                                                     0

Hierdie lys verteenwoordig die prioriteite van die 30 mense wat die stemproses bygewoon het. Die lys sal ook gepos word op die webwerf sodat andere hul stemme en kommentaar daarby kan voeg.

Die tussentydse komitee van JAG sal binne die volgende week vergader. 
Alle burgerlike organisasies wat belangstel om deel te word van hierdie inisiatief is gevra om die JBIV te kontak by info@jbayra.com, of by 042 293 1405. 'n Lys van burgerlike organisasies wat aan die JBRA bekend is is gepubliseer op die webtuiste by jbayra.com.

Comments