News/Nuus‎ > ‎

New Residents Association committee elected.

posted Oct 19, 2009, 8:24 PM by JBay RA   [ updated Mar 3, 2011, 10:38 PM ]
At the AGM of the Jeffreys Bay Ratepayers Association held on 22nd February 2011 a new management committee was elected.

The committee consists of Trevor Watkins (chairman), Dr Gustav Barnard (Vice chairman), Wilna Barnard (Secretary/Treasurer), Jakkie Pieters (Membership), Ryno du Preez (committee member) and Vivienne Boje (Committee Member).

Additional committee members may be co-opted as necessary.

Op die Algemene Jaarvergadering van die Jeffreysbaai Belastingbetalersvereniging wat gehou is op 22 Februarie 2011, is 'n nuwe bestuur verkies.

Die komitee bestaan uit Trevor Watkins (voorsitter), Dr. Gustav Barnard (vise voorsitter)Wilna Barnard (Sekretaris / Tesourier), Jakkie Pieters (Lidmaatskap), Ryno du Preez (komitee lid) en Vivienne Boje (Komitee lid).

Addisionele komitee-lede kan gekoöpteer word indien nodig.
Comments