Opinions/Menings‎ > ‎

Urgent issues in J Bay/Dringende sake in Jbaai

In order to give a reply in the discussion below, you must have a Google account. If you do not already have one, this is easily obtained by registering here.  Click here to view this page in full screen. 
Add your own suggestions, vote or comment on other's suggestions,  make your voice heard. We value your opinion.

Ten einde kommentaar te lewer op onderstaande, moet jy 'n Google-rekening hê. As jy nie reeds een het nie, kan u dit maklik verkry deur hier te registreer. Kliek hier om 'n volle bladsy te sien.
Het jy enige blink idees of voorstelle vir die JBayra komitee, of vir Jeffreysbaai in die algemeen?
Jy kan ook op 
ander mense se idees kommentaar lewer of daaroor stem. 

The gadget you added is not valid

Comments