Opinions/Menings‎ > ‎

Residents Letters/Inwoner se briewe

Willie & Esta van der Hoven

posted Oct 16, 2011, 4:19 AM by JBay RA

Baie dankie vir alles wat julle doen. Dit is fantasties.

 

Ons sal net graag wil hê dat julle webwerf meer ouer-mens- vriendelik moet wees. Ons sien nog goed, maar alle skrif is so klein - kleiner as ander webwerwe op die net. ASB. Ons vra maar net.

 

Sal dankbaar wees om van julle te hoor.

 

Baie dankie

 

 

Willie & Esta van der Hoven

Pelikaansingel 15,

Posbus 4150,

Astonbaai  6332


Administrator: I'm afraid there is not much I can do to change the size of the font on the website, without a serious redesign being required. Two possible solutions: 

1. If you using a Windows based computer (almost certain), go to Start Menu, Programs, Accessories, Ease of Access and select the "Magnifier" tool. This will allow you to enlarge selected areas of the the website as though you were holding a magnifying glass.

2. If all your text on your desktop is very small, including the website, then you probably have the screen resolution on your computer set too high. This easily changed by right-clicking on your desktop and selecting the screen resolution options. If you need a hand with this, give me a call.


Jaenre Blignaut

posted Oct 13, 2011, 12:29 AM by JBay RA

To whom it may concern:

 

I have done some research with regard to our local municipality’s electricity tariff increases.

 

Interestingly, the actual tariff increases were as follows:

-          2010/2011 year :               from 58.25 cents per unit to 76.17 cents per unit equating to a 30.77% increase.

-          2011/2012 year :               from 76.17 cents per unit to 107.80 cents per unit equating to a 41.51% increase.

 

Nersa’s approved tariff increases were as follows:

-          2010/2011 year: 24.8%

-          2011/2012 year: 25.8%

 

In other words, I was paying 3.4 cents more per unit in the 2010/2011 year, and am now paying 16.3cents more per unit compared to the approved increases.

 

I had some discussions with co residents, and it appears we have the same problems

Is there some way we can identify whether the above is true/accurate and hold our councillors and council to account?

 

regards

 

 

 

Jaenre Blignaut CA (SA)
Managing Partner
Blignaut Chartered Accountants and Auditors

Jeffreys Bay | Durban

Sonja van Rensburg

posted Oct 9, 2011, 6:50 AM by JBay RA

Hallo oom Frikkie
Hoe gaan dit met tannie Lenie en oom?  Die Van Rensburg is maar soos altyd
in die straat en aan die gang.

Ek is bly om te hoor dat oom by die vergadering van die Inwonersvereniging
was. Ek glo dat ons komitee reeds 'n baie goeie rol speel in die dorp en dat
ons net van krag tot krag kan groei onder die uitstekende leiding van Mnr.
Trevor Watkins.

Soos dit met enige inwonersvereniging gaan, is die sterkte in die ledetal.
So, ek het gewonder of oom vir ons 'n lys van Vriende van Afrikaans se lede
het, sodat ons hulle kan nader om ook lid te word van ons vereniging.  Hoe
sterker die ledetal hoe groter word ons onderhandelings vermoee.

Het Vriende van Afrikaans 'n maandelikse vergadering, waar ons dalk self van
die JBRA kan kom vertel?

Laat my asseblief weet en nogmaals dankie vir die offer van die
klanksisteem.  Ons sal dit baie waardeer.

Groete en hope gesondheid.

Sonja Janse van Rensburg

Dave Webster

posted Oct 9, 2011, 6:47 AM by JBay RA

Hi
 
I too want to thank/compliment the Mayor and MM for the manner in which they conducted themselves -- first of all for taking the time to address us and answer our questions -- also for their "transparency" -- they certainly have won my respect and commitment to continue to pray for them. 
 
Thank you too for the manner in which you chaired the meeting, both as a gentleman and non-partisan.
 
Baie dankie,

Frikkie Sutherland

posted Oct 9, 2011, 6:46 AM by JBay RA

Geagte voorsitter,

Ek is so pas terug van die vergadering van die belastingbetalers vereniging van Jeffreysbaai.  Vergun my enkele opmerkings.

1.        ‘n Spesiale woord van dank aan die Burgemeester.  Ek dink hy het hom goed van sy taak gekwyt.  Kom ons gee hom ‘n kans, maar hou hom by dit wat hy gesê het –as hy nie woord hou nie, moet hy maar weer kom verduidelik.

2.       Net jammer dat ‘n mens so min kon hoor wat gesê is, ek weet dat die klank in die Newtonsaal maar ‘n groot probleem is.  Dit help egter nie ‘n mens hou ‘n vergadering en jy kan nie hoor wat daar aangaan nie.  Die verkeer is ‘n baie groot probleem en daarby is die ouer mense ook al heelwat meer hardhorend. Ek wil egter nie net kla nie, en daarom kom ek met ‘n aanbod na die bestuur:  Vriende van Afrikaans, Jeffreysbaai beskik oor ‘n redelik goeie klankversterkingstelsel wat ons met redelike groot vrug in die verlede in die Newton saal gebruik het.  Ek is bereid om met die bestuur te onderhandel sodat u dit kan gebruik tydens vergaderings. Skakel my gerus as u van die aanbod gebruik wil maak, sodat ek dit voor die bestuur kan lê.

3.       Sterkte word u toegewens met u taak.  Laat maar weet as daar iets is waarmee ek behulpsaam kan wees.

 

Frikkie Sutherland.

Joe Ferreira

posted Oct 7, 2011, 8:34 AM by JBay RA

Beste Trevor.

 

Aanvanklik was ek baie skepties gewees oor die stigting van “maar nog net ‘n vereniging.”

Tot my verbasing doen julle baie goed en het die hand op die pols.  Jul verdien ‘n pluimpie hiervoor, “doen so voort”

Ek was vir 20 jaar ‘n munisipale amptenaar (Stadsekretaris) maar het in 1996 uitgeklim en my eie besigheid begin.

Ek was vir 7 jaar in hofgeding met die Kouga Munisipaliteit betrokke oor die verkoop van munisipale grond wat my baie geld gekos het.  Aanvanklik was die Belastingbetalersveniging (FEKRA) ook ‘n party tot die geding, maar het hul onttrek toe die saak op appel gaan.  Die saak is deur Raad en ‘n ene Crouse tot in die Konstitionele Hof gedryf en het ek my saak gewen.  Sal graag eendag die saak met jou wil  deel.

 

Joe Ferreira

Cheron Kraak

posted Jul 28, 2011, 4:24 AM by JBay RA

The JBay residents have all the objections on their site, in connection with the 7,000 houses condensed housing (flats) they want to build at ocean view.  it will come right up to the road to Aston  and Paradise, and is absolutely outrageous, considering the situation of the town,
 
the current ocean view residents have a bucket system for their sewerage...which is totally unacceptable, they cannot expect people to live like that. Before any developments take place the town must be fixed up.
 
I think this is the old council, we since have a new mayor and municipal manager, so be good to hear what their take is on this.
 
I suspect it could involve Eskom, who will only have 1,200  jobs in total for our people, actually for the whole of the Kouga, and they will bring in thousands of workers... plus all the other thousands who will come to seek jobs, and probably stay here. I dont know who will pay for the services and all the rates and bills etc
it will be our municipality...
 
Its not just the sewerage, there are a lot of problems, and we dont need more unemployed people in town....
 
Its not right, I think we must all take the time to object to this happening...

Ludwig Vorster - Libyan Outhouse

posted Jul 27, 2011, 7:32 AM by JBay RA

After the latest rains the sewerage tanks are overflowing at a massive rate in Wavecrest .I think we must threaten this municipality with withholding our rates and not pay for dirty water and enviromental tax and sewerage removal as they have not delivered any decent services for the past two months and the roads look like an outhouse that has been blown up in Libya . I do not foresee any improvement in the next year as they are bankkrupt as is and a strike is looming and then no services will be delivered .I see that the street lights have at least been switched off .I have received an email from the Cllr Aldendorf - wonder if he has mobilitated yet .My neighbour has threatened to get a submersible pump so that we can empty our sewerage tanks, then at least we can use our toilets again as the outlets are under water and it builds up back into the house when you flush 

Jakkie Pieters - Sewerage photos

posted Jul 27, 2011, 5:16 AM by JBay RA

Jakkie Pieters provided a series of photos showing raw sewerage floating in and near Da Gama street after the heavy rains on 24th and 25th July 2011. Two appear below


Ludwig Vorster - Dirty water

posted Jul 27, 2011, 1:01 AM by JBay RA

I see that the water restrictions are going to be lifted on the 1st August 2011according to Nelson Mandela Bay Municipality as they control our water as well. Does our water in Jeffreys Bay comply with SANS 241 (Drinking Water Quality Standards) can it be found out if our water is being tested and if our Municipality does the tests or delivers poor water quality.  Does our water purification plant work or is there broken pumps or incompetant people working there that just do not care .? Can the Councilor or the JBRA arrange a visit to this plant  when we get dirty water just to see what is going on because I do not believe the rubbish excuses they are giving about the dirty water. The doc attached I got from Cllr D.Aldendorf but it does not say much .The latest combined capacity is 91,4
of all the dams .


1-10 of 10