Frikkie Sutherland

posted Oct 9, 2011, 6:46 AM by JBay RA

Geagte voorsitter,

Ek is so pas terug van die vergadering van die belastingbetalers vereniging van Jeffreysbaai.  Vergun my enkele opmerkings.

1.        ‘n Spesiale woord van dank aan die Burgemeester.  Ek dink hy het hom goed van sy taak gekwyt.  Kom ons gee hom ‘n kans, maar hou hom by dit wat hy gesê het –as hy nie woord hou nie, moet hy maar weer kom verduidelik.

2.       Net jammer dat ‘n mens so min kon hoor wat gesê is, ek weet dat die klank in die Newtonsaal maar ‘n groot probleem is.  Dit help egter nie ‘n mens hou ‘n vergadering en jy kan nie hoor wat daar aangaan nie.  Die verkeer is ‘n baie groot probleem en daarby is die ouer mense ook al heelwat meer hardhorend. Ek wil egter nie net kla nie, en daarom kom ek met ‘n aanbod na die bestuur:  Vriende van Afrikaans, Jeffreysbaai beskik oor ‘n redelik goeie klankversterkingstelsel wat ons met redelike groot vrug in die verlede in die Newton saal gebruik het.  Ek is bereid om met die bestuur te onderhandel sodat u dit kan gebruik tydens vergaderings. Skakel my gerus as u van die aanbod gebruik wil maak, sodat ek dit voor die bestuur kan lê.

3.       Sterkte word u toegewens met u taak.  Laat maar weet as daar iets is waarmee ek behulpsaam kan wees.

 

Frikkie Sutherland.

Comments